[fa icon="calendar'] 4.7.2017 15:57 / kirjoittaja Liina Nelimarkka

Bildhuset _ Lehtikuva-1.jpg

Visuaalisuus tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa strategisessa viestinnässä. Tämä käy ilmi laajasta, vuosittaisesta European Communication Monitor 2017 -kyselystä. 

94,4 % euroopanlaajuiseen viestinnän ammattilaisten tutkimukseen vastanneista viestijöistä on sitä mieltä, että visuaaliset elementit ovat jatkossa yhä tärkeämmässä roolissa strategisessa viestinnässä (ks. European Communication Monitor 2017 -tutkimusraportti, visuaalista viestintää käsittelevä osuus s. 17-39)

Tutkimuksen mukaan visuaalisen viestinnän keinoista videoiden, infografiikan sekä nopeiden (instant, ei-editoitujen) kuvien merkitys on kasvanut eniten. Myös ammattimaiset valokuvat  strategisen viestinnän keinona ovat tulleet tärkeämmäksi (57 % :lle vastaajista).

Visuaalinen viestintä: tarvetta ammattimaiselle kuvaosaamiselle 

Kun tutkimustuloksista tarkastellaan osaamista visuaalisen viestinnän elementtien tuottamisessa, eniten taitoa organisaatioissa löytyy infograafien (83 %) sekä instant-kuvien (79 %) tuottamisessa. Ammattimaista kuvien tuottamiseen liittyvää osaamista löytyy vain alle puolessa organisaatioissa (48 %). 

Visuaalisia elementtejä käytetään viestinnässä aiempaa enemmän ja viestijöillä on kasvava tarve tähän liittyvässä erityisosaamisessa, sillä yli puolet (53 %) arvioi henkilökohtaisen osaamisensa visuaalisen viestinnän taidoissa matalaksi. Korkealle tasolle omat visuaalisen viestinnän taitonsa arvioi vain 12,1 % viestijöistä.  Instant-kuvien ottamisessa viestinnän ammattilaiset arvioivat olevansa jokseenkin kokeneita (ka. 3,69 asteikolla 1-5, kun 1 = ei ollenkaan kokemusta, 5 = paljon kokemusta), kun taas ammattimaisten kuvien ottajina viestijät eivät (ymmärrettävästi) ole yhtä vahvoilla (ka. 2,62 asteikolla 1-5). 

Ammattimaiseen kuvaosaamiseen liittyy muutakin kuin visuaalista silmää ja kuviin liittyvän teknisen puolen hallitsemista. Tekijän- ja julkaisuoikeudet voivat esimerkiksi olla osa-alue, jonka visuaalisesti muuten taitava viestijä kokee haastavaksi tontiksi. Viestijää voi askarruttaa myös kysymykset kuvien aitoudesta (ks. tästä teemasta lisää: Näin varmistat kuvan aitouden ja Testi: testaa tietosi kuvien tekijänoikeuksista somessa.)

Lue lisää aiheesta: Visuaalinen viestintä - mistä lähteä liikkeelle? 

 

Logo Lehtikuva.jpgTämän blogitekstin kuva: Bildhuset / Lehtikuva

Tarvitsetko ammattimaisia kuvia viestinnän käyttöön? Siirry Lehtikuvan kuvakauppaan!

 

Visuaalisuudella medianäkyvyyttä!

Visuaalisuus kannattaa noteerata myös keinona herättää median kiinnostus. Mm. tämä käy ilmi  oppaassamme 14 yllättävää tapaa saada medianäkyvyyttä, jonka saat ladattua tästä alta. 

Ansaittu medianäkyvyys

 

Aiheet: visuaalinen viestintä

Liina Nelimarkka

Kirjoittaja Liina Nelimarkka

Liina Nelimarkka, tämän blogin ex-päätoimittaja (6/2018 asti).

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi:

New Call-to-action

Viimeisimmät kirjoitukset