26.2.2016 11:34

Mediaseurannan haasteet: seurannan reaaliaikaisuus

Onhan sinulla käytössäsi mediaseuranta, joka tarjoaa sinulle reaaliaikaista tietoa seuraamistasi medioista, oli se sitten journalistista tai sosiaalista, printtiä tai verkkoa?  Lue Lisää
22.1.2016 7:00

Mediaseurannan haasteet: hakujen laatiminen

Onnistunut mediaseuranta lähtee tavoitteista ja niiden pohjalta laadituista hakulausekkeista. Kun tämä vaihe tehdään huolella, on pohja tavoitteelliselle mediaseurannalle ja viestinnän mittaamiselle kunnossa.

Mitä hakujen laatimisessa tulee huomioida?

Lue Lisää
10.4.2015 9:52

10 kysymystä: Saatko mediaseurannastasi kaiken hyödyn irti?

Mediaseuranta on monipuolinen työkalu. Moni organisaatio tyytyy kuitenkin seuraamaan mediaseurannan avulla ainoastaan omaan brändiin liittyvää keskustelua ja uutisointia. Keskeisiä mediaseurannalle asetettuja tehtäviä ovat tällöin viestinnän tulosten todentaminen sekä lähinnä kriisiviestintään liittyvä oman brändin ja avainhenkilöiden monitorointi.

Lue Lisää
23.3.2015 16:19

[UUSI OPAS] Mediaseuranta maineenhallinnan työkaluna

Mediaseurantaa voi tehdä karkeasti kahdella tavalla: se on joko peräpeiliin vilkuilua tai eteenpäin katsovaa, aktiivista viestinnän ja sitä kautta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä. Monelle se on luonteva yhdistelmä näitä kahta.

Liian moni organisaatio tyytyy kuitenkin vain ensimmäiseen: mediaseurannan avulla seurataan ainoastaan omaan brändiin liittyvää keskustelua ja uutisointia. Keskeisiä mediaseurannalle asetettuja tehtäviä ovat viestinnän tulosten todentaminen sekä lähinnä kriisiviestintään liittyvä oman brändin ja avainhenkilöiden monitorointi.

Nämä ovat toki tärkeitä asioita, mutta kattavat vain murto-osan mediaseurannalla saavutettavissa olevista hyödyistä. Mediaseuranta voi auttaa päättäjiä ymmärtämään organisaation koko toimintaympäristöä: eri toimijoiden välisiä voimasuhteita, verkostoja, uhkia ja mahdollisuuksia.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Mediaseuranta maineenhallinnan työkaluna -opas on tarkoitettu niille viestinnän ammattilaisille, jotka haluavat olla aidosti tukemassa organisaation tavoitteiden toteutumista viestinnän keinoin. Opas kertoo, miten mediaseurantaa voi parhaiten hyödyntää näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue Lisää
4.3.2015 8:50

Kriisiviestijän työkalupakki - näillä pysyt askeleen edellä

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it."

Näin on lausunut sijoittajaguru Warren Buffett. Herra Buffett puhuu asiaa.

Kun organisaatio joutuu julkisuuskriisiin, mitataan sekä johdon että viestintäosaston kykyä reagoida. Sosiaalisen median valtakaudella yksi minuutti - puhumattakaan niistä viidestä - voi olla ratkaiseva sen suhteen, leimahtaako kriisi liekkeihin vai sammuuko pinnan alla kytenyt kriisinalku kaikessa hiljaisuudessa.

Lue Lisää
25.2.2015 10:21

Mediaseuranta - leikkeiden keräilyä vai aktiivista maineenhallintaa?

Avaan kuoren vapisevin käsin. Sieltä se jo pilkistää, moneen kerrokseen taiteltuna. Nostan leikkeen kuoresta ja levitän sen täyteen mittaansa edessä olevalleni pöydälle. Siinä se nyt on, suuren suomalaisen päivälehden eilisen numeron kolmossivu. Kuvassa komeilee toimitusjohtajamme Risto. Silmäilen jutun vielä kerran läpi, hymyilen ja suuntaan kopiokonetta kohti. Täytyyhän voitonmerkki monistaa ja asettaa näkyvälle paikalle.

Yllä oleva katkelma kuuluu luultavasti monen suomalaisen organisaatioviestijän päiväuneen.

Lue Lisää
19.2.2015 7:30

Kuusi fiksua tapaa hyödyntää mediaseurantaa

"No me seurataan miten meidän tiedotteet menee läpi. Ja sit tietysti jos meistä puhutaan jotain muuta lehdissä, tai jos meidän toimitusjohtaja mainitaan."

Mediaseurantaa hyödynnetään perinteisesti juuri tähän: viestintäosaston voitonmerkkien keräämiseen ja omasta organisaatiosta ja sen johdosta käytävän keskustelun löytämiseen.

Tämä on toki tärkeää, mutta pelkillä brändisanoilla viritetty mediaseurantakone käy puoliteholla. Jotta mediaseurantaa voitaisiin oikeasti käyttää toiminnan kehittämiseen pelkän peruutuspeiliin tuijottamisen sijaan, täytyy aivot (ja tietenkin se seuranta) kääntää uudelle vaihteelle.

Seuraavassa esittelemme kuusi tapaa, joilla saat mediaseurannastasi täyden hyödyn irti. Huomioi nämä myös mediaseurannan hakujen laatimisessa.

Lue Lisää