[fa icon="calendar'] 10.6.2016 9:30 / kirjoittaja Maisa Lehtovuori

STT_Voimatalo___Cropped.jpg

”STT:llä on muita syvällisempi ymmärrys median ja journalismin toimintaehdoista.” 

Näin totesi yksi asiakkaistamme merkittävimmäksi syyksi STT Info -tiedotejakelun valinnalle. Tämä kommentti summaa hyvin STT Info -asiakaskyselyn tuloksia! Tässä blogitekstissä sivuan kyselyn tuloksia niiltä osin kuin niissä on teille lukijoille hyödyllistä tietoa. 

Hyödynnä dataa viestinnän kohdentamisessa

Tilastojen mahdollisuudet viestinnän suunnittelussa ja kohdentamisessa kannattaa ilman muuta hyödyntää! Uudenuutukainen, rutkasti parannettu STT Infon Tilastot-osio on kuitenkin vielä monelle käyttäjälle tuntematon.

STT Infosta voit näppärästi tarkistaa, millaista julkisuutta tiedote tai muu sisältö on saanut STT Infon portaalissa ja kuka sähköpostitse lähetetyn tiedotteen on avannut. Näet, ketkä itse asiassa ovat sisällöistäsi kiinnostuneimpia.

Laaja tiedotejakelu ei välttämättä tarkoita laajaa näkyvyyttä. Useimmiten saavutat paremmat tulokset huolellisella kohdentamisella: oikeat sisällöt oikeille ihmisille.

Näin hyödynnät STT Infon tilastoja oman viestinnän suunnittelun ja kohdentamisen pohjana:

  1. Tarkista, ketkä ovat kiinnostuneimpia lukijoitasi.
  2. Tutki pidemmällä aikavälillä, kuka lukee ja kuka ei lue koskaan.
  3. Analysoi, onko erilaisilla tiedotteilla eri lukijat.
  4. Pohdi, vaikuttaako tiedotteen muoto tai sisältö avauksiin.
  5. Seuraa, realisoituvatko avaukset julkisuutena. Tässä auttaa STT Mediaseuranta.
  6. Kirjoita kohderyhmä mielessä.
  7. Kohdenna jakelut entistä tarkemmin, älä spämmää.
  8. Nauti näkyvyydestä.

Lähikuukausina myös uutishuoneen kävijöitä voi seurata tilastojen kautta entistä tarkemmin. Näet muun muassa vierailujen keston ja uutishuoneesi kiinnostavimmat sisällöt. Näin voi helposti arvioida, millaisilla  tiedotteilla saat kattavaa näkyvyyttä myös jakelukohderyhmiesi ulkopuolella.

Mediakontaktit ajan tasalla

STT tuntee median. Vastaajat kehuvat STT Infon mediakontaktien ajantasaisuutta ja sitä, että ne kattavat koko suomalaisen mediakentän. Käyttäjät kiittävät erityisesti monipuolisia jakeluja. Muut pohjoismaiset toimitukset katetaan yhteistyökumppaneiden kautta.

Jakelut ovat asiakkaillemme yksi tiedotepalvelun tärkeimpiä ominaisuuksia. Niiden toimivuuteen tulemme STT Infon kehityksessä kiinnittämään tulevaisuudessa erityistä huomiota.

Uutishuone on yhä tärkeämpi

Uutishuoneen merkitys nousee kyselyssä yhä voimakkaammin esille. Sen käyttö vaihtelee tiedotearkistosta aina omille verkkosivuille upotettuun sisältöalustaan saakka. Uutishuoneen värit ja fontit voi muokata oman brändin mukaisiksi, joten se sujahtaa osaksi omaa verkkosivustoa. Uutishuone toimii myös työkaluna monenlaisten sisältöjen helppoon hallintaan, julkaisuun ja jakeluun.

Asiakkaamme julkaisevat uutishuoneessa tiedotteita, kutsuja, videoita, blogeja tai muita sisältöjä – joko samalla sähköpostijakelun kanssa tai pelkästään uutishuoneeseen. Myös sosiaalisen median kanavista yleisimmin käytetyt Facebook, Twitter ja Instagram löytyvät monen STT Infon julkaisijan uutishuoneesta.  

Juttu perustuu STT Infon asiakaskyselyn tuloksiin. Kysely tehtiin Webropol-kyselynä 11.-20.5.2016, ja siihen vastasi yli 100 STT Infon käyttäjää. 

Yli 90 % kyselyyn vastaajista suosittelisi STT Infoa muille.

Vinkkejä tiedotteen kirjoittamiseen löydät ilmaisesta oppaastamme! Saat ladattua sen tästä alta. 

Näin kirjoitat hyvän lehdistötiedotteen

 

Maisa Lehtovuori

Kirjoittaja Maisa Lehtovuori

Maisa Lehtovuori vastaa STT:llä STT Infon ja Uutishuoneen kehityksestä.