[fa icon="calendar'] 17.6.2016 13:38 / kirjoittaja Anne Tanhua

STT_Mediaseuranta_kristallipallo_Lehtikuva.jpg

 

Mediaseuranta: taustapeilistä kristallipalloon

Väliotsikko löytyy vastikään valmistuneesta pro gradu -tutkielmasta, joka selvittää organisaation ulkoisen ympäristön monitoroinnin tulevaisuutta. Se kuvaa kärjistetysti asiantuntijoiden näkemystä muutoksesta, joka kohtaa myös viestintää. Menneen ajan tarkastelulle on tulevaisuudessakin tarvetta, sillä viestinnän täytyy säännöllisesti mitata omaa suoriutumistaan. Suoritusten arvioinnin rinnalle nousee kuitenkin ennakoivampi julkisuus- ja mediaseuranta.

Viestintä osaa tiedolla johtamisen

Viestintäyksiköt ovat avainasemassa siinä, miten organisaatio kehittyy tiedolla johtamisessa.  Juuri viestinnässä on kokemusta tiedon keräämisestä, analysoinnista ja hyödyntämisestä.  Mediaseuranta ja julkisuusanalyysit ovat jo arkisia työkaluja, joita hyödynnetään laajasti. Tutkielmassa viestinnän ammattilaisia kuvataankin osuvasti tiedon tulkeiksi. 

Tutkimukseen haastatellut mediaseurannan asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että itse monitorointi ja oikeanlaisen tiedon saaminen ei ole suurin haaste.  Eniten tekemistä on organisaatioilla itsellään tiedon hyödyntämisessä.

Viestintäorganisaatioille tutkimuksen visio tulevaisuudesta olisi tervetullut jo nyt. ”Viestintäammattilaisten siirtyessä johtoryhmiin monitoroitu tieto leviää paremmin johdon tietoisuuteen ja koko organisaatioon. Viestintää yhdistetään paremmin liiketoiminnan suunnitteluun.

Aseta mediaseuranta ennakoimaan 

Askeleita kohti tulevaisuutta voi ottaa heti laajentamalla mediaseurannan hakuja.  Tunnistettujen asioiden lisäksi seurantaan voi asettaa hakuja, jotka eivät liity käsillä olevaan maineenhallintatyöhön, mutta jotka tuottavat tietoa mahdollisista tapahtumista. Esimerkiksi yksittäisen lain läpimenolla tai tietyllä henkilövalinnalla voi olla merkittäviä seurauksia organisaatiolle tai koko toimialalle. Ennakoiva haku on vaivaton tapa pysyä perillä siitä hetkestä, milloin huomionarvoisia asioita nousee julkisuuteen.

Katriina Kaikkosen Jyväskylän yliopistoon tekemä yhteisöviestinnän maisterintutkielma "Ulkoisen ympäristön monitoroinnin tulevaisuus" löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Blogin kuva: Mikko Stig/ Lehtikuva

 

 

Anne Tanhua

Kirjoittaja Anne Tanhua