23.8.2016 12:24

Mediaseurannan haasteet: liikaa erillisiä työkaluja

Mitä enemmän erillisiä työkaluja ja mitä hajanaisempaa seuranta on, sitä hankalammalta viestinnän strategisten tavoitteiden mittaaminen voi tuntua. 

Lue Lisää
17.6.2016 13:38

Mediaseurannan haasteet: tiedolla johtamisen tulevaisuus

 

Mediaseuranta: taustapeilistä kristallipalloon

Väliotsikko löytyy vastikään valmistuneesta pro gradu -tutkielmasta, joka selvittää organisaation ulkoisen ympäristön monitoroinnin tulevaisuutta. Se kuvaa kärjistetysti asiantuntijoiden näkemystä muutoksesta, joka kohtaa myös viestintää. Menneen ajan tarkastelulle on tulevaisuudessakin tarvetta, sillä viestinnän täytyy säännöllisesti mitata omaa suoriutumistaan. Suoritusten arvioinnin rinnalle nousee kuitenkin ennakoivampi julkisuus- ja mediaseuranta.

Lue Lisää
30.3.2016 8:29

Tutkimus: viestinnän mittaamisessa parannettavaa, mutta tilanne ei toivoton

 

Selvitimme viestijöiden osaamista viestinnän mittaamisessa. Seurantaraporttien lukeminen on hallussa, analysointi ja mittaamisen kytkeminen osaksi organisaation tavoitemittaristoa vaikeampaa. Kuulostaa itsestäänselvyydeltä. Hyvä kuitenkin tiedostaa, että tämä itsestäänselvyys näkyy ohjaavan sitä, miten viestintää mittaa - tai jättää mittaamatta. 

Lue Lisää
26.2.2016 11:34

Mediaseurannan haasteet: seurannan reaaliaikaisuus

Onhan sinulla käytössäsi mediaseuranta, joka tarjoaa sinulle reaaliaikaista tietoa seuraamistasi medioista, oli se sitten journalistista tai sosiaalista, printtiä tai verkkoa?  Lue Lisää
22.1.2016 7:00

Mediaseurannan haasteet: hakujen laatiminen

Onnistunut mediaseuranta lähtee tavoitteista ja niiden pohjalta laadituista hakulausekkeista. Kun tämä vaihe tehdään huolella, on pohja tavoitteelliselle mediaseurannalle ja viestinnän mittaamiselle kunnossa.

Mitä hakujen laatimisessa tulee huomioida?

Lue Lisää
5.10.2015 14:13

Case Keskuskauppakamari: Mediaseuranta osana viestinnän mittaamista

 

Keskuskauppakamarissa mediaseuranta on tärkeä osa viestinnän mittaamisen prosessia.

Lue Lisää
9.9.2015 8:12

Viestijä ja keskustelun kuuntelemisen taito

 

Työurani alussa sain hyvän neuvon:

"Sinulla on kaksi korvaa ja yksi suu. Käytä niitä siinä suhteessa."

Tuota oppia olen yrittänyt noudattaa parhaani mukaan. Toisten kuuntelu on tärkein osa viestintää. Ilman sitä ei voi olla vuoropuhelua.

Lue Lisää
27.8.2015 7:26

Näköislehdet vai tiivistelmät - miten valita sanomalehtien seurantapalvelu

 

Näköis- ja printtisanomalehtien seurantaan on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehtoja erottava ominaisuus on se, tarjoaako seuranta pääsyn lukemaan alkuperäiset mediaosumat. Kun valitset itsellesi sopivaa mediaseurantapalvelua varmista, että palvelu vastaa tältäkin osin tarpeitasi ja toiveitasi. Avaan tässä lyhyesti eri vaihtoehtoja niiden vahvuuksien ja heikkouksien kautta. 

Lue Lisää
17.8.2015 9:00

Mediaseuranta järjestöissä - mitä kannattaa seurata?

Mediaseuranta on järjestöille elintärkeä palvelu. Oikein käytettynä se tarjoaa kattavan työkalun koko järjestön toimintaympäristön seurantaan. Pelkkä oman organisaation ja avainhenkilöiden seuraaminen on mediaseurannan mahdollisuuksien hukkaan heittämistä. Mediaseurannan hyödyntäminen auttaa järjestöjä avaamaan keskustelua itselleen tärkeistä asioista, tai ainakin osallistumaan ja vaikuttamaan jo käytävään keskusteluun.

Lue Lisää
16.6.2015 9:45

[UUSI OPAS] Mediaseuranta järjestöille

Järjestösektori poikkeaa monin tavoin yrityksistä ja julkisesta sektorista. Järjestöt eivät tavoittele voittoa tai pyri palvelemaan kaikkia tasapuolisesti. Järjestöllä on tietty selkeä tarkoitus: ne edistävät jonkin ryhmän etuja tai ajavat tiettyä asiaa. Ne pyrkivät siis vaikuttamaan - ja vaikuttaminen on ennen kaikkea viestintää.

Lue Lisää