25.5.2016 16:56

Julkisuusanalyysi viestinnän mittarina

Hyvin tehdyllä julkisuusanalyysillä pystyt osoittamaan viestinnän vaikutuksen. Mittaustulokset kertovat julkisuuskuvan nykytilasta ja paljastavat sekä viestinnän onnistumiset että mahdolliset kehityskohteet. Tulosten pohjalta voit tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, mihin suuntaan ja miten lähteä julkisuuskuvaa kehittämään. 

Lue Lisää
18.5.2016 12:49

Julkisuusanalyysi tuo tehokkuutta viestinnän mittaamiseen

Viestinnän mittaaminen koetaan liike-elämässä yhä tärkeämmäksi, mutta oikeiden mittareiden ja välineiden valitseminen voi osoittautua varsin hankalaksi. Julkisuusanalyysi on vain yksi viestinnän mittaamisen keino – mutta erinomainen sellainen. Harvassa organisaatiossa ehditään tehdä säännöllisesti laajaa ja systemaattista katsausta omaan julkisuuteen, toimialaan tai kilpailijoihin. Ulkopuolinen julkisuusanalyysi antaa puolueettoman katsauksen oman viestinnän tilaan.

Lue Lisää
12.5.2016 11:38

Viestinnän mittarit ja tulokset johtoryhmän agendalle

Vaikka viestintäjohtaja ei olisi johtoryhmässä vakinaisesti edustettuna, kannattaa silti varmistua siitä, että viestinnän tulokset kuten brändiarvo tai maine julkisuudessa, tulevat johtoryhmän tietoon. Mittaamalla viestintä nostaa tekemisensä ja vaikutuksensa näkyväksi.  

Lue Lisää
4.5.2016 11:51

Viestintäjohto puuttuu usein suurimpien pörssiyritysten johtoryhmistä

Tekemäni vertailu kertoo, että enemmistö suurimmista suomalaisyrityksistä ei ole nostanut viestintäosaajaa johtoryhmään. Se voi olla riski.

Lue Lisää
28.4.2016 10:12

Lehdistötilaisuuden järjestäminen - mitä kannattaa ottaa huomioon

Mitä viestinnän ammattilaisen tulee ottaa huomioon, kun suunnitteilla on lehdistötilaisuuden järjestäminen? Mitä toimittaja toivoo lehdistötilaisuudelta? 

Lue Lisää
20.4.2016 9:45

Viestinnän mittaaminen: suunnittele mittausprosessi kuntoon

Jos olet jo niin pitkällä, että sinulla on viestinnän tavoitteet ja mittarit määriteltyinä - mahtavaa! Mutta sitten: miten on mittausprosessin laita?

Lue Lisää
13.4.2016 8:07

Haussa viestinnän mittarit? Apu voi löytyä Barcelonasta

Viestinnän tuloksellisuuden mittaaminen on jatkuvasti kuuma aihe. Kun myynti tai markkinointi pyrkivät luomaan yritykselle kauppaa, voivat viestinnän tavoitteet olla hyvin erilaisia. Viestinnän tavoitteena on usein esimerkiksi maineen rakentaminen, päättäjiin vaikuttaminen tai huomion kiinnittäminen yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Mittarit tulee rakentaa tapauskohtaisesti siten, että ne vastaavat kysymykseen ”saavutimmeko tavoitteemme?”.

Lue Lisää
6.4.2016 8:20

Tee selkeä tiedote: toimittajalla lukuaikaa 3 minuuttia

Kolme minuuttia. Se on aika, joka toimittajalla on varattuna lehdistötiedotteellesi. Jos tiedote on hyvä.

Kun tiedottajalla on tarve kertoa omalle organisaatiolleen merkittävä ja tärkeä asia julkisuuteen, vastaanottaja tuppaa yllättävän usein unohtumaan. Tai oikeammin: vastaanottajan työtilanne ei ole kirkkaana mielessä. Moni viestijä on hämmästyttävän tietämätön median tarpeista. 

Lue Lisää
30.3.2016 8:29

Tutkimus: viestinnän mittaamisessa parannettavaa, mutta tilanne ei toivoton

 

Selvitimme viestijöiden osaamista viestinnän mittaamisessa. Seurantaraporttien lukeminen on hallussa, analysointi ja mittaamisen kytkeminen osaksi organisaation tavoitemittaristoa vaikeampaa. Kuulostaa itsestäänselvyydeltä. Hyvä kuitenkin tiedostaa, että tämä itsestäänselvyys näkyy ohjaavan sitä, miten viestintää mittaa - tai jättää mittaamatta. 

Lue Lisää
22.3.2016 10:59

[UUSI OPAS] Näin valitset viestinnän mittarit

 

 Viestinnän mittaaminen on haastava laji. Mitattavien tavoitteiden määrittely ja viestinnän mittausprosessin kytkeminen kohti koko organisaation tavoitemittareita ovatkin työsarkana monen viestinnän päättäjän pöydällä (tämä ja muita kiinnostavia tutkimustuloksia käy ilmi ProCom ry:n kanssa tekemästämme Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa -tutkimuksesta).

Lue Lisää